«Aquamarine»

Residential complex Yekaterinburg, 18, 39, 43 Khokhryakova Str.